Меню
Меню

Връщане на продукт

Връщането на стока (наричано още Отказ от договор) може да стане в рамките на 14 дни от получаване на поръчката.

За целта е необходимо клиентът да попълни следната бланка. С оглед спецификата на повечето продукти е важно да декларирате дали сте използвали продукта(ите)!
Разходи по връщането са за сметка на Купувача.
Клиентът следва да върне Продукта(ите) на адрес: Фарма 2009 ООД, бул. „Симеоновско шосе“ №166, гр. София, България.
Ние в интернет аптека bglek ще разгледаме състояноето на върнатия от вас продукт и ще преценим дали отговаря на изискванията за връщане. По долу са посочени възможни причини неуважаване правото ви на отказ от договор.
В случаи на уважен отказ интернет аптека bglek се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението на Клиента, че се отказва от Договора. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента:

  • Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащанетоq
  • Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента.

Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването и проверката на продадените Стоки.
Право на връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на продавача запечатани.
В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече сума за Стока и/или Услуга, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.

Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

  • при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца на Стоки;
  • при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
  • при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания, т.е. при доставката на Стоки, изработени по поръчка на Клиента;
  • при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
  • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
  • при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
  • при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.
Сравнение на продукти